Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

 A  » Napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa
 - Zezwolenie na sprzedaż kategoria A
Wartość sprzedaży w roku 2023: 
Data początkowa ważności zezwolenia:
Data końcowa ważności zezwolenia:
 B  » Napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 - Zezwolenie na sprzedaż kategoria B
Wartość sprzedaży w roku 2023: 
Data początkowa ważności zezwolenia:
Data końcowa ważności zezwolenia:
 C  » Napoje zawierające powyżej 18% alkoholu
 - Zezwolenie na sprzedaż kategoria C
Wartość sprzedaży w roku 2023: 
Data początkowa ważności zezwolenia:
Data końcowa ważności zezwolenia: